PRP NEDİR?

PRP sözcük açılımı ‘platelet rich plasma’ yani trombositten zenginleştirilmiş kan sıvısı demektir. trombositler kanımızda bulunan kanın pıhtışamasını sağlayan, yaralandığımızda bu bölgede kanamayı durdurup iyileşmeyi başlatan hücrelerdir. PRP işleminde kişiden ortalama 20-50 cc kan alınır. bu kan özel bir kite aktarılır ve ardından santrifüj denilen özel bir işlemden geçirilir. işlemin ardından kit tüp içerisinde trombosit denen hücreler ve doku iyilşemesinde etkili olan büyüme faktörü denen maddeler diğer kan içeriğinde ayrışıp ayrı bir tabaka oluşturur.

PRP kiti ve tormbositten zengin kısım ayrı bir enjektöre çekilmiş

Bu tabakadaki kısım ayrı bir enjektöre alınır. tüm bu işlemler steril olarak gerçekleştirilir. son enjektöre hiçbir katkı madesi ilaç eklenmez. hastanın tamamen kendi hücrelerinden oluşur.

ardından enjektördeki PRP yapılmak istenen kas , eklem, tendon vs. iğne ile uygulanır

 

 

 

 

 

 

PRP KÖK HÜCE MİDİR?

hayır PRP kök hücre tedavisi değildir. içinde az mitarda kök hücreler olsa da ana içerik tromboist denen hücreler ve büyüme maddeleridir. kök hücre tedavisi başka bir yöntemdir. kemik iliğinden alınan kanla veya sizden alından kanın uzun süre laboratuar oratmında işlenip çoğaltılmasıyla yapılan bir işlemdir.

PRP İLAÇ DEĞİLDİR

PRP tamanen sizin kanınızdan hazrılanan plazma sıvıs denen bir maddedir. için başka bir katkı konulmaz. o yüzden kalp, karaciğer, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalıkları olan kişilere rahatlıkla uygulanabilir.

PRP  NASIL UYGULANIR?

kaç kez uygulanması ile ilgili kesin bir kanı yoktur. hastaya bağlı olarak 2 ya da 3 kez uygulanabilir. hastanın takiplerine göre karar verilir. ortalama 2-3 hafta aralıklar ile yapılır. hastalığın şiddetine göre değişebilir. yapılacak olan eklem, kas ya da tendona standart iğne ucu ile girilerek zerk edilir.

enjeksiyon uygulaması

HANGİ HASTALIKLARDA UYGULANIR?

  1. tenisçi dirseği, golfçü dirseği, aşil tendiniti gibi kronik tendon hastalıklarında
  2. kas yaralanmalarında
  3. kireçlenmede: özellikle erken ve orta evre kireçlenmede uygulanır. ileri evre kireçlenmelerde özellikle de dizlerde şekil bozukluğu da geliştiyse (içe ya da dışa dönme gibi) etkisi olmaz.
  4. gençlerde kıkırdak yaralanmaları tedavisinde yardımcı ve iyileşmeyi hızlandırıcı olarak kullanılır.
  5. diz iç yan bağ yaralanmalarında iyileşmeyi hızlandırıcı olarak kullanılabilir

UYGULAMA SONRASI NE YAPILMALI?

uygulama sonrası nadiren ağrı gelişebilir. bu durumda parasetamol benzeri ağrı kesiciler ve soğuk uygulama yapılmalıdır. güçlü ağrı kesiciler kullanılması önerilmez çünkü etkinliği düşürebilir. işlem sonrası 24 saat istirahat önerilir.

ALLERJİK REAKSİYON RİSKİ VAR MIDIR?

hayır tamamen kendi kanınızdan yapıldığı için allerji riski yoktur.