OMUZ KALSİFİK TENDİNİTİ

Omuz kalsifik tendiniti omuz kaldırıcı ve döndürücü kasları içerisinde kalsiyum birikimi ile karakterize bir hastalıktır. Omuzun en ağrılı hastalıklarından biridir.

Kalsifik tendinit kimlerde görülür?

40-60 yaş arası özellikle de bayanlar da görülen bir hastalıktır. Şeker hastalığının buna yatkınlığı artırdığı bilinmektedir. Bunun dışında bilinen ciddi bir faktör yoktur. Toplumda %2 ile 6 arasında görülür.

Kalsifik  tendinit neden olur?

Kalsifik  tendinitin tam olarak nedeni bilinmemektedir. Neden geliştiği tetikleyen faktörler hala araştırılmaktadır. Genel olarak düşünce omuz döndürücü kaslarından özellikle de supraspinatus dediğimiz kasta daha sıklıkla olmak üzere, kan dolaşımının bozulmasıyla, kasın zorlanması ile gelişebilecek dejeneratif sürecin burada bir kalsiyum birikintisine neden olduğu tartışılmaktadır.  Bu kalsiyum birikintisi üç fazda gelişmektedir.

Hastaların şikayetleri nelerdir?

Hastalar şiddetli ağrıyla başvurular.  Ağrı süreklidir ve gece de devam eden vasıfta şiddetli bir ağrıdır.  Hastalık akut olarak başlayıp kronik bir seyir gösterir. Ortalama olarak akut(erken) semptomlar iki hafta kadar, Subakut semptomlar üç-sekiz hafta, kronikleşmesi ise üç ay ve bundan daha uzun süre boyunca gider. Hastalıkla ilgili ilginç olan şeylerden biri bu birikintinin kendi kendine yok olup hastalığın kendi kendine geçebilme olasılığının yüksek olmasıdır.

Tanı nasıl konulur?

Bu hastalıkta hastanın muayenesi sırasında çok şiddetli ağrı, hastanın tüm hareketlerinde dayanamayacak kadar çok ağrı görülür. En güzel tanı yöntemi direkt omuz röntgenidir. Düz röntgenlerde omuz baş kemiği üzerinde kol dondurucu kas bölümüne denk gelen yerde kemik  yoğunluğuna yakın kalsiyum birikintisi net olarak görülür.

Bununla birlikte bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonansz ,ultrason kullanılabilir. Ancak en iyi tanı aracı röntgendir.

Tedavisi nasıldır?

Akut evrede temel olarak yapılması gereken Ağrının baskılanmasına yönelik tedavidir. Öncelikle ağrıkesici  ilaçlar, soğuk uygulama, istirahat önerilir.

Yine erken ve orta evrede kortizon iğneleri tedavide etkin olarak kullanılır.Ağrının biraz baskılanmasını takiben  fizik tedavi uygulanmaya başlanmalıdır. Hastalığın her evresinde fizik tedavi etkin olarak uygulanır. ESWT denen şok dalga terapisi yöntemi de kalsifik tendinitde kullanılabilir.

Omuz ESWT uygulaması

Yaklaşık üç aylık tedaviye cevap vermeyen hastalarda cerrahi düşünülebilir.  Bu hastalıkta cerrahi tedavi en son seçenek olarak uygulanmalıdır.

Artoskopik (kapalı) yöntemle cerrahisi nasıl yapılır?

Kalsifik  tendinit cerrahisinde artroskopik olarak yine standart omuz kapalı ameliyatındaki giriş delikleri kullanılır. Yine işlem genel anestezi altında yapılır. Omuz eklemine kameralarla girilerek kalsiyum birikintisinin kas içindeki yeri tespit edilir ve özel aletlerle bu birikinti temizlenerek boşaltılır. Eğer birikinti çok fazlaysa ve temizlenmesini takiben kasta hasar oluştuysa akabinde kas tamiri yapılır. Temizliğin arkası rahatlatılması için de apolet kemiğinin ucu bir miktar traşlanır.

Velpo  bandajda yaklaşık 15 ila 30 gün kadar hasta takip edilir. Ameliyatın hemen ertesi günü egzersiz başlanır. Yara iyileşmesini takiben fizik tedaviye yönlendirdi.

facebook'da paylaşın

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir