HALLUKS RIJITUS

Halluks Rijitus Ayak birinci parmak tarak kemiği başı ile başparmağın eklemleşme  bölgesinde görülen şiddetli ağrı ve hareket kısıtlı ile giden ayak baş parmak ekleminin kireçlenme hastalığıdır. Neden oluşur? Genellikle ileri derecede düztabanlığı olan kişilerde ayak tabanında basış bozukluğu ve dengesizliğinden kaynaklı olarak baş parmak eklemine aşırı yüklenme görüldüğü için bu kişilerde daha sık olarak görülür.

TALUS OCD (ayak bileği kıkırdak yaralanmaları)

TALUS OCD(=OSTEOKONDRAL DEFEKT=KIKIRDAK HASARI) Talus ayak bileğinde kaval kemiğinin alt yüzeyi kıkırdak kısımıyla ayağı bağlayan kilit bir kemiktir. Talusun   büyük bir kısmı eklem kıkırdağı ile kaplıdır. Özellikle ayak bileği eklemine bakan kısmı tamamen kıkırdakla kaplı olup kıkırdak yaralanmaları sık görülür. İşte bu talus denen kemiğin Ayak bileği eklemine bakan kıkırdak  yüzeyinde meydana gelen kırıklar, ezilmeler,

TIRNAK BATMASI

Tırnak batması toplumda yaygın olarak görülen ayak sağlığı sorunlarından en önde gelenidir. Tırnak batması neden olur? Tırnak batması bir çok nedeni olan bir hastalıktır. En sık nedenleri uygunsuz ayakkabı giyimi, tırnağın travmasına bağlı olarak, tırnağın yapısal sorunlarına neden olan mantar gibi hastalıklar ve en önemlisi de tırnağın yanlış kesilmesidir. Yine gençlerde futbol nedeni ile tırnaklar

TOPUK DİKENİ NEDİR?

Topuk dikeni; ayak tabanımızın kavsini ve düzleşmesini sağlayan kasın, topuğa yapışma yerindeki kemiğe doğru bir yangı (enflamasyon=vücudun üretiği mikrobik olmayan iltihabi hadise)  oluşturup zamanla topuk kemiği üzerindeki bu enflamasyon hadisesinin kalsiyum çökerek kemik çıkıntıya dönüşmesi ile oluşan bir hastalıktır. Yani sorunun esas kaynağı ayak tabanındaki kas zarının çeşitli nedenlerle, aşırı zorlanarak ödem yapması, bu ödemin