Temmuz 1980 yılında İzmir’de doğdum. İlk ve ortaöğretimimi sırasıyla Yeşilyurt İlköğretim okulu ve Necatibey ilköğretim okulunda tamamladım. Ardından 1998 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldum. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olup hemen ardından uzmanlık sınavını kazanarak Ankara Gazi üniversitesi’ne asistan doktor olarak başladım. Gazi Üniversitesi’nden   2011 yılında mezun olarak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor ünvanı aldım. Mecburi hizmetimi tamamlayıp İzmir’e döndüm. Halen İzmir’de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım.

 

Uzmanlık eğitimim boyunca omuz ve diz cerrahisine özel olarak ilgi duydum. Yetiştiğim kliniğin olanakları ve omuz cerrahisinin Türkiye’deki merkezlerinden biri olması sayesinde tüm ortopedik cerrahi eğitimim yanında omuz açık ve kapalı cerrahisi konusunda uzmanlaştım. Uzmanlık tezimi de artroskopik omuz cerrahisi üzerine yaparak bilgi ve tecrübelerimi artırdım. Halen Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen Omuz Artroskopisi Eğitim ve Kadavra Üzerinde Pratik Eğitim Kursları’nda eğitimci olarak görev almaktayım. Yine eğitim görevim çerçevesinde omuz artroskopisi kitaplarına bölüm yazmaktayım.

Uzmanlık Tezi

Humerus Başı Kistleri İle Rotator Manşet Patolojilerinin İlişkilerinin Değerlendirilmesi.  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji A.D.  danışman: Prof. Dr. U. Kanatlı, Ankara 2011

Ulusal ve Uluslararası Yayınlar

 1. Humeral head cysts: association with rotator cuff tears and age. SuluovaF, Kanatli U, Ozturk BY, Esen E, Bolukbasi S. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2013 Jun 9

 1. Factors affecting results of patients with humeral proximal end fractures undergoing primary hemiarthroplasty: a retrospective study in 42 patients Esen E, Doğramaci Y, Gültekin S, Deveci MA, Suluova F, Kanatli U, Bölükbaşi S.Injury. 2009 Dec;40(12):1336-41. doi: 10.1016/j.injury.2009.06.019

 1. Insufficiency femoral fractures in patients undergoing prolonged alendronate therapy.Suluova F, Görmeli G, Yildirim A, Ali AKh. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2010 Apr;21(1):56-9

 1. Omurga cerrahisinde intraoperatif nörofizyolojik moniterizasyon gazi tıp deneyimi Mehmet Beyazova, Alpaslan Şenköylü, Fatih Suluova, et al. The journal of Turkish Spinal Surgery 2010; 21 (1): 49-58

 1. Endoscopically Assisted Resection of a Rare Mass: Intra-Articular Osteochondroma of Shoulder Originated from Scapula. Sarikaya B, Suluova F, Cetin BV, Sarikaya ZB.Case Rep Orthop. 2016;2016:7684807. doi: 10.1155/2016/7684807. Epub 2016 Jan 26

Ulusal Kongre Sözlü Bildiri

 1. Intra-Articular Variations Of The Long Head Of The Biceps Tendon: Association With Labral Instability Ulunay Kanatlı, Fatih Suluova, Burak Yağmur Öztürk, Selçuk Bölükbaşı                                                                                                   Türk Spor Yaralanmaları Derneği (TUSYAD) 2010

 1. Humerus Başı Kistleri ile Rotator Manşet Patolojileri Arasında İlişki Var Mıdır?Fatih Suluova, Ulunay Kanatlı, Burak Öztürk, Erdinç Esen, Selçuk Bölükbaşı           Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 2011              

Yayınlara Ait Atıf Durumu

Uluslararası ve ulusal yayınlara ait yurt dışı ve yurtdışı yayınlarda ve kitaplarda toplam 25 alıntılanma mevcuttur.

Katıldığı Sertifikalı Kurslar ve Eğitimler

 1. Gazi Temel Omuz Artroskopisi Kursu 2008-2017 (eğitimci olarak)

 2. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu 2008

 3. Temel Ortopedik Travma Kursu 2008

 4. Ortopedi Buluşması 2008

 5. TOTBİD 5. Temel Artroplasti Kursu 2009

 6. Omurga Eğriliklerinin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu-1 2010

 7. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D. Mezuniyet Sonrası Eğitim Etkinliği Ortopedi Günleri 2010

 8. Türk Spor Yaralanmaları Artroksopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 2010

 

Alınan Ödül ve Teşekkürler

 

 1. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü science citation index-journal citation reports yayın ödülü 2010

 2. Gazi Omuz Artroskopisi Kursu 2013 eğitimci olarak katkılardan dolayı teşekkür belgesi